Menu
Twój koszyk
Nasz sklep używa plików cookie's zapisywanych w pamięci Twojej przeglądarki. Jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień!
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych osobowych znajdziesz na TEJ STRONIE

Reklamacje i zwroty

Gwarancja, reklamacje i zwroty

1.     Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy PROF  KOS.

2.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt (kuriera) protokołu reklamacyjnego.

3.     W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w Siedzibie firmy PROF  KOS, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji.

4.     Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

·         świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7, odstąpienie od umowy zawartej na odległość, ust. 1,

·         umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

·         świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

·         świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

·         dostarczania prasy,

·         usług w zakresie gier hazardowych.

6.     Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot towaru następuje na koszt i niebezpieczeństwo klienta. Równowartość ceny zwracanego towaru zostanie klientowi zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwróconego towaru - przelewem na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres domowy, od kwoty tej zostanie potrącona w przypadku przekazu pocztowego kwota minimum (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7.     Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

8.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,