Menu
Twój koszyk
Nasz sklep używa plików cookie's zapisywanych w pamięci Twojej przeglądarki. Jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień!
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych osobowych znajdziesz na TEJ STRONIE

Regulamin sklepu

Wstęp

1.     Sklep internetowy www.profkos.pl (nazywany dalej sklep internetowy) prowadzi Firma: PROF KOS, z siedzibą: 35-610 RZESZÓW UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 9.

2.     Administratorem danych osobowych jest PROF KOS, z siedzibą: 35-610 RZESZÓW UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 9.

3.     Oferty przedstawiane w sklepie internetowym www.profkos.pl nie są ofertami w rozumieniu treści przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

4.     Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

1.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.profkos.pl, e-maila lub telefonu.

2.     Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a firmą PROF KOS.

3.     W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu lub specyfikacji zamówienia.

4.     Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów:

·         wybranie produktów,

·         złożenie zamówienia,

·         odbiór zamówionych produktów i zapłata.

5.     Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego. Zamówienia nie wymagają dodatkowego potwierdzenia, jednakże w przypadku sprzedaży internetowej, realizacja zamówienia może być poprzedzona kontaktem pracownika firmy PROF KOS z Klientem w celu ustalenia istotnych elementów zamówienia oraz uzgodnienia wstępnego terminu realizacji.

6.     Umowę uważa się za zawartą po przesłaniu przez sklep za pomocą poczty elektronicznej w toku przyjmowania zamówienia, potwierdzenia zawierającego istotne elementy zamówienia.

7.     Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.profkos.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

8.     Ceny produktów umieszczone na stronie www.profkos.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

9.     Ceny mogą ulec zmianie ( np. w razie zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta sklepu, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres profkos@interia.pl jako "Rezygnacja" lub dzwoniąc do siedziby PROF  KOS pod nr telefonu 17-857-19-58, 603-097-738, 603-097-763.

10.     Ceny produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki.

11.   Klient uiszcza cenę za zamówione produkty w następujący sposób:

·         gotówką – w przypadku odbioru osobistego

·         za pobraniem – należność przekazujemy kurierowi przy odbiorze przesyłki

·         przelewem bankowym – przelew na wskazane konto na fakturze proforma

 

12.   Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

Dostawa

1.     Termin realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Zwykle czas potrzebny na realizację zamówienia to 1-2 dni robocze. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.

2.     Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym firmy PROF  KOS lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie firmy PROF  KOS w godzinach pracy.

3.     Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu sprzedawanych towarów.

Gwarancja, reklamacje i zwroty

1.     Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy PROF  KOS.

2.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt (kuriera) protokołu reklamacyjnego.

3.     W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w Siedzibie firmy PROF  KOS, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji.

4.     Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

·         świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7, odstąpienie od umowy zawartej na odległość, ust. 1,

·         umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

·         świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

·         świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

·         dostarczania prasy,

·         usług w zakresie gier hazardowych.

6.     Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot towaru następuje na koszt i niebezpieczeństwo klienta. Równowartość ceny zwracanego towaru zostanie klientowi zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwróconego towaru - przelewem na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres domowy, od kwoty tej zostanie potrącona w przypadku przekazu pocztowego kwota minimum (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7.     Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

8.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

Pozostałe

1.     Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę PROF  KOS wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2.     Sklep zastrzega możliwość występowania rozbieżności w opisie towarów jak również w prezentowanych zdjęciach.

3.     Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

4.     Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.

5.     Umowa zawierana jest w języku polskim.

6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.